Hướng Dẫn Sử Dụng, Cài Đặt Tên WiFI Mật Khẩu Bộ Phát WiFi 5G Oppo T1

Chuẩn bị

  • Bộ phát WiFi 5G Oppo T1
  • Nguồn điện
  • Sim data 4G hoặc dây LAN để kết nối với thiết bị mạng

Sử dụng
Tìm tên WiFi và mật khẩu của bộ phát WiFi Oppo T1 trên thiết bị cần kết nối. Thông tin này thường được in ở dưới đáy bộ phát, bao gồm cả tên mạng (SSID) và mật khẩu WiFi. Nếu bạn không thấy thông tin này, kiểm tra tài liệu hướng dẫn kèm theo hoặc liên hệ với nhà sản xuất để có sự hỗ trợ.

Cài đặt tên WiFi và mật khẩu WiFi
Dùng trình duyệt có sẵn trên máy như Google Chrome, Cốc Cốc, Safari, và truy cập vào địa chỉ IP 192.168.0.1. Sau đó, thực hiện đăng nhập vào trang quản trị của router bằng thông tin đăng nhập tương ứng.

Sau khi đăng nhập, hãy chọn mục “WiFi Settings” ở phía bên phải, sau đó chọn “Basic”. Tại đây, bạn sẽ thấy hai mạng WiFi với hai băng tần khác nhau là 2.4GHz và 5GHz. Bạn có thể thay đổi tên của mạng WiFi (Wi-Fi Name) và mật khẩu (Wi-Fi Password) theo mong muốn của bạn. Khi đã thay đổi xong, hãy nhấn vào nút “Save Changes” để lưu lại các cài đặt vừa thực hiện.

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

did something