Hướng dẫn cài đặt bộ phát Wi-fi 4G ZTE

Hướng dẫn cài đặt tên wifi và mật khẩu bộ phát wifi 4G ZTE

Thao tác trên trình duyệt web (máy tính, điện thoại, ipad)

– Kết nối thiết bị máy tính , điện thoại với wifi và mật khẩu mặc của của bộ phát wifi 4G ZTE ( thông thường tên pass mặc định được in trên thiết bị)
– Mở trên trình web ( safari , chrome ,firefox,…) gõ vào thanh địa chỉ IP : 192.168.0.1  Xong bấm Enter  sẽ ra giao diện sau :

nhập vào ô trống admin sau đấy nhấn vào ô Login

Tại giao diện chính, bấm vào Quick Setting

Tại giao diện cài đặt, để đổi tên Wifi chọn vào ô trống dưới chữ “Network Name (SSID)” , xóa tên wifi mặc định thay bằng tên wifi mới. Lưu ý tên wifi mới viết không dấu, không có ký tự đặc biệt

Bấm vào ô trống dưới chữ “Pass Phrase” , xóa mật khẩu wifi mặc định thay bằng mật khẩu wifi mới. Lưu ý mật khẩu wifi mới viết liền từ 8 ký tự trở lên

Sau đấy bấm nút “Apply” để xác nhận, thiết bị sẽ tự khởi động lại và bạn có thể sử dụng tên và mật khẩu mới luôn.

 

 

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

did something