HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT USB PHÁT WIFI 4G Olax U80 Olax U90

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BỘ PHÁT WIFI 4G OLAX U80 OLAX U90

Bước 1:
Mở nắp và lắp sim vào
Kết nối máy tính, laptop, điện thoại… với wifi và mật khẩu mặc định nằm ở phía bên trong của USB phát Wifi 4G ZTE OLAX U80
Cụ thể:
Tên Wifi sẽ sau chữ SSID
Password sẽ sau chữ KEY

Bước 2:
Mở trình duyệt web google hoặc safari (không vào phần tìm kiếm) trên điện thoại, laptop, máy tính… nhập vào đó thanh địa chỉ 192.168.0.1 ( BI ) hoặc 192.168.8.1 ( Olax U80 ultra) -> Enter.

Xuất hiện màn hình như hình ảnh dưới. Nhập Password là admin rồi nhấn Login.

Bước 3:
Màn hình quản trị hiện ra (như dưới).

Nhấn vào Wi-Fi Settings, hiển ra màn hình như bên dưới
– Đổi lại tên Wifi tại trường Network Name (SSID)
– Đổi lại mật khẩu Wifi tại trường Pass Phrase (Lưu ý: Mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

Nhấn vào Apply.
Vậy là xong

Chúc bạn thành công!

Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

did something